Siirry suoraan sisältöön.
Ole hyvä ja odota

Yksityisyyspolitiikka

Komplett Bank ASA haluaa tarjota taloudellista joustavuutta suurimmalle osalle ihmisiä. Palvelujen tarjoamiseksi ja palvelumme kehittämiseksi meidän on hankittava, käytettävä ja tallennettava tiettyjä tietoja sinusta.  Henkilötietokäytännöissämme kuvaamme muun muassa sen, mitä henkilötietojasi käsittelemme, miksi käsittelemme niitä, miten keräämme niitä sekä mikä on käsittelyn oikeudellinen perusta ja kuinka kauan säilytämme tietoja. 

Näitä henkilötietokäytäntöjä sovelletaan henkilötietojen käsittelyymme seuraavien henkilöiden suhteen: 
Asiakkaat
Mahdolliset asiakkaat
Asiakkaiden edustajat, takaajat ja valtuutetut

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa ja kehittää tuotteitamme, palveluitamme ja verkkosivujamme. Tästä voi seurata, että nämä henkilötietokäytännöt muuttuvat ajan myötä. Tietosuojakäytäntöjemme uusin versio on aina saatavana verkkosivuillamme. Jos käytäntöihin tehdään merkittäviä muutoksia, ilmoitamme asiasta sinulle. Oikeuksiasi ei rajoiteta, ellei lainsäädäntö tai muut määräykset sitä vaadi.
Kehotamme sinua lukemaan henkilötietokäytännöt aika ajoin, jotta pysyt ajan tasalla mahdollisista muutoksista. 
Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käsittelemme näitä asioita, otathan meihin yhteyttä.

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin.

Asiakkuuksien hallinta ja pankkipalvelujen tarjoaminen

Lähtökohtaisesti käytämme henkilötietojasi laatimaan, toteuttamaan ja hallinnoimaan kanssasi tehtyä sopimusta. Se toimii seuraavasti:

Luodessamme asiakassuhteen rekisteröimme nimen, sosiaaliturvatunnuksen ja yhteystiedot (asuinosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero). Jos sitä pidetään merkityksellisenä, keräämme luottotietojen lisäksi myös yhteystietoja, tietoja varajäsenistä (edustaja, edunvalvoja tai huoltaja), takaajista, yhteisvelallisista ja asiamiehistä. 

Rekisteröimme myös muut hakemuksessa antamasi tiedot, kuten työsuhteen ja siviilisäädyn. Jos olet saanut meiltä hylkäävän päätöksen, tallennamme hylkäysilmoituksessa mainitut tiedot. 

Teemme luottoluokituksen voidaksemme selvittää, mitä ehtoja ja palveluita sisällytämme luottotarjoukseen. Tämän tekee luottotietoyritys, jonka kanssa olemme tehneet sopimuksen. Teemme tämän, koska lainsäädäntö ja määräykset edellyttävät meiltä luottotarkastusta ennen kuin voimme tarjota luottoa. Tarkistamme myös historiasi meillä, jos olet tai olet aiemmin ollut asiakkaamme, mukaan lukien sen, onko karanteenitaulukossamme tietoja sinusta. 

Jotta voimme suorittaa rahanpesulain vaatimusten mukaisen asiakastarkastuksen, keräämme henkilötietoja ja teemme tarkastuksia myös tietokantojen asiaan liittyvissä osissa (esimerkiksi seuraamusluettelot), ja tarkistamme myös omien tietokantojemme ja karanteenitaulukoidemme muut osat. Voidaksemme hallita asiakassuhdettasi ja tarjotaksemme palveluitamme käsittelemme henkilötietoja, jotka annat meille tai jotka luodaan palveluidemme ja tuotteidemme käytön yhteydessä. Käsittelemämme tiedot riippuvat käyttämistäsi palveluista ja tuotteista, mutta erityisesti niitä ovat tiedot kanssamme tekemistäsi sopimuksista, tapahtumatiedot, valtakirjojen tiedot sekä tiedot maksukyvyttömyys- ja perintätapauksista. Dokumentoidaksemme viestintää kyseisissä yhteyksissä voimme tapauksissa, joissa sitä erityisesti vaaditaan, myös laadunvalvontaan liittyen, tallentaa kirjeitä, sähköposteja ja muuta kirjallista viestintää, jonka olet lähettänyt meille. Emme kuitenkaan tallenna puheluitasi. Tietojen käsittelymme ilmoitettuihin tarkoituksiin perustuu GDPR:n artiklaan 6b (välttämättömyys sopimuksen toteuttamiseen). Kun lainsäädäntö nimenomaisesti edellyttää tietojen käsittelyä, käsittely perustuu GDPR:n artiklaan 6c (välttämättömyys lainsäädännön mukaisen velvoitteen täyttämiseksi). 

Markkinointi

Markkinointimateriaalin lähettämiseksi uutiskirjeinä ja erikoistarjouksina rekisteröimme nimet, yhteystiedot ja – jos olet asiakkaamme – myös henkilötunnuksesi. Asiakkaillemme suuntautuva markkinointi perustuu GDPR:n artiklaan 6f (tämän osan etujen tasapaino perustuu oikeutettuun etuumme tiedottaa asiakkaillemme uutisista ja tarjouksista). Voit joko kieltäytyä tai peruuttaa suostumuksesi markkinointiviesteihin milloin tahansa. Teet tämän joko "Omat sivut" -palvelussa tai ottamalla meihin yhteyttä. Jos suostut tähän, henkilötietosi voivat auttaa meitä tarjoamaan sinulle räätälöityjä tarjouksia suorittamalla ns. profilointia. Profilointiin tarvittavat tiedot ilmoitetaan suostumuksessasi. 

Tuote- ja järjestelmäkehitys

Tuotteidemme ja järjestelmiemme kehittämiseksi, esimerkiksi testien suorittamiseksi, voimme käsitellä sinua koskevia tietoja siinä määrin, kuin se on tarkoituksenmukaista. Ennen kuin käytämme tietoja tähän tarkoitukseen, kuitenkin anonymisoimme tai pseudoanonymisoimme tiedot niin pitkälle kuin mahdollista. Henkilötietojen käsittely tässä osassa perustuu GDPR:n artiklaan 6f (oikeutettu etumme parantamisen ja innovaatioiden suhteen)

Rikosten ehkäisy ja havaitseminen

Petosten ja/tai muiden rikosten estämiseksi ja havaitsemiseksi käsittelemme henkilötietoja, yhteystietoja, tapahtumahistoriaa sekä viestintääsi ja vuorovaikutustasi kanssamme. Tietojen käsittely tässä osassa perustuu GDPR:n artiklaan 6f (oikeutettu etumme estää ja havaita lainsäädännön rikkomukset).

Sisäinen koulutus ja laadun parantaminen

Laadun takaamiseksi kaikilla tasoilla ja voidaksemme jatkuvasti parantaa palveluitamme, meidän on mahdollisesti käsiteltävä henkilötietojasi siellä, missä niiden voidaan katsoa olevan merkityksellisiä. Henkilötietojen käsittely näissä tilanteissa perustuu GDPR:n artiklaan 6f (oikeutettu etumme yrityksen laadun varmistamiseksi ja uusien työntekijöiden kouluttamiseksi).

Tilastot ja analyysi

Toimintamme optimoimiseksi tarvitsemme tietoa pankin toiminnasta ja tarvitsemme asiakkaidemme tietoja tilastojen ja analyysien tuottamiseen. Mutta mahdollisuuksien mukaan anonymisoimme tai pseudoanonymisoimme tiedot ennen niiden käyttöä. Tietojen käsittelymme perustuu GDPR:n artiklaan 6f (oikeutettu etumme analysoida liiketoimintaamme).

Riskiluokitus ja mallinnus

Käytämme henkilöllisyystietoja, yhteystietoja, luottotietoja, asiakastietoja, tietoja kiinteistöomistuksista, tilitietoja ja hakutietoja sinusta voidaksemme mallintaa ja tuottaa tuloskortin.  Käytämme tätä salkkumme riskiluokitteluun, pääomavaatimuksien laskentaan ja tappiolaskelmien tekemiseen. Nämä meidän on tehtävä pankki- ja rahoituspalvelulain sekä vakavaraisuusasetuksen mukaisesti. Teemme mahdollisuuksien mukaan näihin tarkoituksiin tarvitsemamme tiedot anonyymeiksi tai pseudoanonyymeiksi. 

IT-turvallisuus

Jotta voimme varmistaa, että järjestelmämme ovat turvallisia ja luotettavia, ja että on mahdollista havaita kaikki yritykset saada järjestelmäämme luvaton pääsy tai toimittaa tai muuttaa sieltä tietoja, käsittelemme tietoja verkkosivustomme ja verkkopankkimme käytöstä. Tätä tehdään muun muassa käytön ja vianmäärityksen yhteydessä. Käsittely tapahtuu GDPR:n artiklan 6f perusteella (etujen tasapaino viittaa tässä oikeutettuun etuun varmistaa turvallinen ja suojattu verkkopankki asiakkaillemme).

Sosiaaliset mediat

Jos seuraat tai vierailet Facebook-sivuillamme, käsittelemme henkilötietojasi, kuten nimeä, sukupuolta, tykkäyksiäsi ja sivullamme julkaisemiasi viestejä (tai julkaisemiasi viestejä, joihin meidät on merkitty) sekä viestejä, jotka lähetit meille siellä. Emme jaa, tallenna tai käytä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen. Teemme tämän oikeutetun etumme perusteella pystyäksemme vastaamaan tiedusteluihin – katso tässä osassa henkilötietojen suojaukseen liittyen asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta (f). 
Huomaa, että turvallisuussyistä emme paljasta luottamuksellisia tietoja Facebookissa. Jos sinulla on kysyttävää asiakassuhteestasi meihin, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
Saamme myös tilastoja Facebookilta sen tietopalvelun kautta. Tilastot kuvaavat sivustomme käyttöä ominaisuuksien, kuten sukupuolen, iän ja maantieteellisen alueen, suhteen. Tämäntyyppiset tilastotiedot ovat nimettömiä, joten tietoja ei voi yhdistää henkilöihin. Toisaalta Facebookilla on pääsy tietoihin yksilötasolla. 
Meillä ja Facebookilla on yhteinen vastuu varmistaa, että oikeuttasi tietosuojaan sovelletaan tietopalvelua käytettäessä. Facebookilla on päävastuu siitä, että oikeutesi täyttyvät, sillä Facebook kerää asiaan liittyvät tiedot ja käsittelee niitä kootun tilaston luomiseksi. Siksi Facebook on velvollinen toimittamaan sinulle tarvittavat tiedot oikeuksistasi ja mahdollisuudesta tehdä valitus. Jos koottuja tilastoja pidetään henkilötietoina, käsittelemme niitä oikeutetun etumme perusteella nähdäksemme, ketkä käyttävät Facebook-sivuamme, jotta voimme mukauttaa sisältöä vastaavasti ja parantaa sitä, katso yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta (f). 

Muut tarkoitukset

Voimme käyttää tietoja myös muihin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa yllä lueteltujen kanssa, esimerkiksi kirjanpitotarkoituksiin ja liiketoimien yhteydessä (yritysostot, yhdistymiset, sulautumiset, jakautumiset, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt ja vastaavat).

Automatisoitu päätöksenteko 

Automatisoitua päätöksentekoa voi tapahtua joissakin tapauksissa, jos olet antanut suostumuksesi tai jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi. Automatisoidut päätökset tarkoittavat, että järjestelmämme arvioivat hakemuksesi ilman, että kukaan henkilö on mukana, esimerkiksi automaattisissa luottopäätöksissä. (Internetin kautta tehdyn luottohakemuksen hyväksyminen tai hylkääminen.) Järjestelmämme tekevät päätöksiä sääntöjen ja kriteerien (algoritmien) perusteella tuloihin tai varallisuuteen tai muihin tärkeisiin olosuhteisiin liittyvien riskianalyysien perusteella. Sinulla on oikeus valittaa automaattisesta päätöksestä ja voit halutessasi myös pyytää hakemuksesi käsittelyä manuaalisesti. 

Henkilötietojen paljastaminen ja avustajan käyttö henkilötietoihin liittyvissä asioissa

Edellä mainittujen toimenpiteiden suorittamiseksi on joissakin tapauksissa välttämätöntä, että jaamme henkilötietosi kolmansille osapuolille. Se tehdään vain tapauksissa, joissa lainsäädäntö sallii sen, eikä se ole ristiriidassa minkään luottamuksellisuusvelvoitteen kanssa. Nämä ovat avustajien luokat, joille jaamme tietoja:

- Palveluntarjoajat (outsourcing). Meillä on palveluntarjoajien kanssa tietojen käsittelystä sopimukset, jotka varmistavat, että henkilötietojasi käsitellään oikein, luotettavasti ja turvallisesti.
- Tarvittaessa edunvalvojat, yhteisvelalliset ja takaajat.
- Julkiset viranomaiset, joille on ilmoitusvelvollisuus.
- Muut rahoituslaitokset, jos se katsotaan välttämättömiksi rikosten estämiseksi ja tutkimiseksi, mitä meillä on oikeus ja velvollisuus tehdä rahoitusyrityslain nojalla. 
- Maksupalveluyritykset, sähköiset rahoitusyhtiöt ja luottotietoyritykset, joiden kanssa meillä on velvollisuus jakaa tietoja (kuten tilitiedot ja maksutiedot). 
- Muut yritykset, joiden kanssa työskentelemme, kuten vakuutusasiamiehet ja vakuutusyhtiöt, muut pankit, perintätoimistot ja vastaavat kumppanit. Kotisivuillamme on täydellinen luettelo kumppaneistamme. Löydät sen täältä

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen perusteella. Nämä ovat kriteerit sille, kuinka kauan säilytämme henkilötietoja:
Mikä palvelu sinulla on meiltä
Kun palvelu (sopimussuhde) alkaa
Velvollisuus tallentaa lainsäädännön mukaisesti kirjanpitolain ja rahanpesulain noudattamiseksi
Lainsäädännön määrittämät poistosäännöt

Normaalisti säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin sopimussuhde sinuun jatkuu, ja sen jälkeen niin kauan kuin lainsäädäntö ja muut määräykset sitä edellyttävät. Jos et ole tehnyt sopimusta kanssamme, henkilötietoja säilytetään yleensä enintään 6 kuukautta, ellei sovellettavassa lainsäädännössä toisin määrätä. 

Sinun oikeutesi

Alla on yleiskatsaus tietosuojaasi. Huomaa, että ehdoissa voi olla poikkeuksia ja rajoituksia. Jos otat meihin yhteyttä oikeuksiesi käyttämiseksi, vastaamme sinulle yleensä viimeistään kuukauden kuluessa.  

Rekisteriote 

Sinulla on oikeus pyytää ns. rekisteriotetta, joka kuvaa, mitä henkilötietojasi on tallennettuina meillä. 
Sopimuksesi, laskusi ja muut tiedot ovat "Omat Sivut" -palvelussa. Jos sinulla ei ole pääsyä ”Omat Sivut” -palveluun, tai jos et pysty lukemaan sähköisiä asiakirjoja, voit pyytää niitä lähetettäväksi sinulle.

Muuttaminen

Jos huomaat, että yksi tai useampi henkilötiedoistasi on virheellinen, puutteellinen tai merkityksetön, sinulla on oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista. 

Poistaminen

Poistamme jatkuvasti henkilötietoja, joita ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Voimme myös tehdä ne anonyymeiksi, mikä vastaa poistamista.
Voit vapaasti pyytää henkilötietojesi poistamista. 

Rajoittaminen

Pankki ei yleensä käsittele henkilötietojasi enemmän kuin mitä katsotaan tarpeelliseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilötietojasi ei näytetä muille järjestelmänvalvojille kuin niille, joilla on tosiasiallista tarvetta nähdä ne. 
Jos olet tehnyt meille poisto-, vastustamis- tai oikaisupyynnön, sinulla on oikeus pyytää, että tietojesi käsittelyä rajoitetaan pyyntösi käsittelyn aikana.

Valitus

Sinulla on oikeus tehdä valitus, jos uskot, että henkilötietojasi on käsitelty väärin tai luvattomasti. Henkilötietojen käsittelyn valvontaviranomainen on Suomen Tietosuojavaltuutetun toimisto. Kaikki valitukset, jotka koskevat pankin henkilötietojen käyttöä, lähetetään heille. Mutta pyydämme sinua ensin ottamaan yhteyttä meihin väärinkäsitysten ratkaisemiseksi. 

Evästeet

Käytämme sivustollamme tietomoduuleja (evästeitä). Voit lukea evästeistä lisää täältä

Tietosuojavaltuutettu ja yhteystiedots

Olemme nimittäneet tietosuojavastaavan, jonka erityistehtävänä on valvoa, että noudatamme henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä. Tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteella dpo@komplettbank.no

Muilta osin löydät yhteystietomme täältä.