Siirry suoraan sisältöön.

Ehdot

1. Määritelmät

Digitaalinen lompakko: Mahdollistaa fyysisen luottokortin edustamisen digitaalisessa muodossa ja joka löytyy älypuhelimestasi, tabletiltasi tai tietokoneeltasi.

Laite: Älypuhelin, tabletti tai tietokone.

Lähimaksaminen: Vie lähimaksamiseen soveltuva laite parin sentin päähän maksupäätteestä ja vahvista osto laitteen kautta Touch ID:llä, Face ID:llä tai tunnusluvulla.

2. Yleistä

Nämä ehdot täydentävät Komplett Bank Mastercard -ehtoja ja koskevat asiakkaita, jotka rekisteröivät Komplett Bankin maksukortin digitaaliseen lompakkoon. Jos täydentävien ehtojen ja ”Komplett Bank Mastercard -ehtojen” sisällössä on ristiriitoja, ”Komplett Bank Mastercard -ehdot” pätevät ensisijaisesti.

Hyväksyt nämä ehdot lisäämällä Komplett Bank Mastercardin digitaaliseen lompakkoon. Mikäli et hyväksy ehtoja, tulee sinun peruuttaa toimenpide välittömästi.

3. Tietoa digitaalisesta lompakosta

Digitaalista lompakkoa voidaan käyttää maksamiseen lähimaksamiseen soveltuvilla maksupäätteillä, jotka käyttävät NFC -teknologiaa tai verkkosivustoilla, jotka tukevat tämän tyyppisiä maksuja. Digitaalisen lompakon kortteja voidaan hallinnoida verkkopankissa. Kortinhaltija voi tätä kautta blokata, avata ja sulkea aiemmin aktivoidun kortin. Kortinhaltija voi lisätä kortin useaan eri digitaaliseen lompakkoon ja eri laitteisiin.

Varsinainen laitetoimittaja omistaa, toimii ja hallinnoi ohjelmaa, joka mahdollistaa digitaalisen lompakon älypuhelimeesi, tablettiisi tai tietokoneeseesi. Pääsyä digitaaliseen lompakkoon voidaan täten rajoittaa sellaisten tekijöiden toimesta, jotka ovat pankin kontrollin ulkopuolella. Komplett Bank ei ole vastuussa mahdollisista tappioista tai puuttuvista luvista tällaisissa tapauksissa.

4. Käytön edellytykset

Edellytyksenä Komplett Bankin maksukortin käyttämisestä digitaalisen lompakon kautta on, että kortinhaltijalla on aktiivinen tili ja pankki on myöntänyt voimassa olevan kortin. Kortin tulee olla aktiivinen sillä hetkellä, kun se lisätään digitaaliseen lompakkoon. Kortinhaltija on itse vastuussa pääsystään laitteeseen ja ohjelmaan, joita tarvitaan digitaalisen lompakon käyttämiseen sekä niistä johtuvista kuluista.

5. Vastuu tilisiirroista ja väärinkäytöstä

Kortin myöntäjä on vastuussa luvattomista veloituksista (maksutapahtumista) ellei jäljempänä olevissa ehdoissa toisin mainita. Maksutapahtuman katsotaan olevan luvaton, mikäli Kortinhaltija ei ole hyväksynyt sitä ennen maksutapahtuman toteutusta tai sen jälkeen. Kortinhaltijan omavastuu kadonneen tai varastetun digitaalisen lompakon käytöstä aiheutuvista luvattomista maksutapahtumista, kun maksutapahtuman yhteydessä on käytetty tunnuslukua tai muuta henkilökohtaista turvallisuustietoa, on korkeintaan [50 euroa].

Sama koskee digitaalisen lompakon luvattomasta käytöstä aiheutuvia maksutapahtumia, joissa on käytetty Kortinhaltijan tunnuslukua tai turvallisuustietoa, joita kortinhaltija ei ole onnistunut suojaamaan. Kortinhaltijan omavastuu kortinhaltijan törkeästä huolimattomuudesta aiheutuvista luvattomista maksutapahtumista on korkeintaan [50 euroa]. Mikäli vahinko on aiheutunut siitä, että Kortinhaltija on jättänyt tämän sopimuksen velvoitteet täyttämättä, Kortinhaltija vastaa koko vahingosta. Sama koskee tilanteita, joissa vahinko syntyy kortinhaltijan petollisesta toiminnasta.

Kortinhaltija ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kadonneen, varastetun tai luvattomasti käyttöön otetun digitaalisen lompakon käytöstä sen jälkeen, kun Kortinhaltija on ilmoittanut asiasta kortin myöntäjälle kohdan 7 mukaisesti, ellei Kortinhaltija ole toiminut petollisesti. Kortinhaltija ei myöskään vastaa tilanteista, joissa Kortin myöntäjä ei ole huolehtinut siitä, että Kortinhaltija voi ilmoittaa sille asiasta. Mikäli luvattoman käytön syynä on, että maksukorttijärjestelmä ei täytä asianmukaisia vaatimuksia, kortinhaltijan tämän kohdan mukaista vastuuta voidaan pienentää [Maksupalvelulaki 62 §] määräysten mukaisesti.

6. Turvallisuus

Digitaalinen lompakko on henkilökohtainen ja sitä ei tule jakaa tai muulla tapaa käytettävän muun kuin digitaalisen lompakon omistajan toimesta. Kortinhaltija on itse vastuussa siitä, ettei jaa salasanaa, turvakoodia, korttinumeroa tai PIN-tunnuslukua tuntemattomien kanssa ja tekee tarvittavat turvallisuustoimenpiteet välttääkseen tietojen päätymisen ulkopuolisten käsiin. Korttitiedot, mukaan lukien digitaaliseen lompakkoon kirjautuminen, ovat henkilökohtaisia ja niitä ei tule jakaa muiden kanssa. Kortinhaltija on vastuussa siitä, ettei muiden henkilöiden biometrisiä tunnistetietoja ole tallennettu laitteeseen, jolla digitaalista korttia käytetään.

7. Asiakkaan vastuu

Mikäli kortinhaltija huomaa tai epäilee, että digitaalisen lompakon sisältävä laite, fyysinen kortti, salasana, tunnusluku tai muu turvallisuustieto on kadonnut tai päätynyt luvattomien käyttäjien tietoon, tulee Kortinhaltijan olla viipymättä yhteydessä Pankkiin. Kortinhaltijan tulee tehdä ilmoitus kortin myöntäjän tarjoamalla tavalla sekä edistää maksukortin ja kaikkien digitaalisten lompakoiden korttien mahdollisimman nopeaa sulkemista. Kortinhaltijan tulee välittömästi ilmoittaa Kortin myöntäjälle, mikäli laite tai kortti palautuu käyttäjälle.

Pankki suosittelee aina pitämään digitaalisen maksukortin sisältävien laitteiden määrän minimissään. Kortinhaltija on itse vastuussa digitaalisen kortin ylläpidosta ja sulkemisesta, kun korttia ei enää käytetä.

8. Irtisanominen

Kortinhaltijalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa ellei toisin ole sovittu. Pankilla on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti vähintään neljän viikon irtisanomisajalla, mikäli irtisanomiselle on perusteltu syy. Pankilla on viipymättä oikeus sulkea sopimus, mikäli asiakasta epäillään huomattavasta väärinkäytöksestä. Irtisanomisen syy ilmoitetaan. Sopimuksen lakkaamisen yhteydessä Kortinhaltijan tulee kohtuullisen ajan sisällä sulkea ohjelma ja poistaa tähän liittyvät asiakirjat, jotka Kortinhaltija on vastaanottanut digitaalista maksukorttia käyttöönotettaessa. Digitaaliseen lompakkoon rekisteröity kortti tullaan sulkemaan, jonka jälkeen se ei ole enää käytettävissä.

9. Kortin sulkeminen digitaalisessa lompakossa

Pankilla on oikeus sulkea digitaaliseen lompakkoon rekisteröity maksukortti luvattoman tai epäillyn luvattoman käytön vuoksi tai mikäli sillä ei enää ole ajantasaisia tietoja. Pankki pidättää oikeuden sulkea kortin digitaalisessa lompakossa, mikäli on olemassa kohonnut riski sille, että Kortinhaltija ei pysty täyttämään velvoitteitaan Pankkia kohtaan.

10. Henkilötiedot

Kaikki henkilötietojen käsittely toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Pankki on käsittelyvastuussa henkilötiedoista, joita käsitellään tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen liittyen, mikä noudattaa osapuolten välistä sopimusta. Henkilötietojen käsittelyn yksityiskohtaiset tiedot löytyvät verkkosivuiltamme.

Komplett Bank käyttää yhteistyökumppania digitaalisen lompakon käytössä. Mitään henkilötietoja ei tulla tallentamaan yhteistyökumppaneillemme. Omalla laitetoimittajallasi, verkkotoimittajallasi tai kolmannen osapuolen tarjoamilla palveluilla ja verkkosivustoilla voi olla erilliset kolmansien osapuolten sopimukset.

Käyttääksesi näitä palveluita olet myös kolmansien osapuolten sopimusten alainen.

11. Riitojen ratkaisu

Jos Kortinhaltijan ja Pankin välille syntyy riita, voi Kortinhaltija viedä asian kuluttajariitalautakuntaan saadakseen lautakunnan suosituksen riidan ratkaisemiseksi.