Ole hyvä ja odota

Maksuturvan ennakko-ostotiedot

Voimassa 05.06.2019 lähtien

Näissä ennakko-ostotiedoissa kerrotaan lyhyesti vakuutuksesta, jotta voisit tehdä päätöksen vakuutussopimuksesta ja arvioida vakuutustarvetta vakuutussopimuslain (543/1994) 5 §:n mukaisesti. 
Maksuturvavakuutus on ainutlaatuinen tarjous Komplett Bankin asiakkaille, jotka ovat tehneet luottokorttisopimuksen. Vakuutus auttaa lainan ja lainakustannusten maksamisessa, jos joudut sairauslomalle tai sairaalahoitoon, jäät työttömäksi, sinulla todetaan vakava sairaus tai menehdyt.

MITEN MAKSUTURVAVAKUUTUS TOIMII?
Alentuneen työkyvyn tai työttömyyden tapauksessa vakuutuksesta maksetaan kuukausittainen korvaus, joka on 5 prosenttia Komplett Bankin luottokorttisi jäljellä olevasta luotosta.  Jos sinulla todetaan vakava sairaus tai menehdyt, vakuutus korvaa jäljellä olevan luottosi päivää ennen vahinkopäivää. 

Huomaa, että vakuutussuoja riippuu siitä, oletko työntekijä vai yrittäjä. Vakuutusehdot kokonaisuudessaan löydät osoitteesta www.komplettbank.fi.

 

MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET - Kuka voi tehdä vakuutussopimuksen?
Vakuutussopimuksen allekirjoittaessasi vahvistat seuraavat seikat: 
Olet täyttänyt 20 vuotta mutta olet alle 64-vuotias.
Olet kirjoilla Suomessa ja Kelan tai vastaavan norjalaisen, tanskalaisen tai ruotsalaisen laitoksen sairausvakuutuksen piirissä.
Olet ollut vakituisessa työssä tai yrittäjänä vähintään 18 viikkotunnin työajalla vähintään 180 päivän ajan. Koeaika voidaan laskea mukaan 180 päivään, jos koeajalta on siirrytty keskeytyksettä vakituiseen työsuhteeseen.
Olet täysin työkykyinen siten, että
- suoritat työtehtäväsi esteittä
- et ole oikeutettu korvaukseen sairauden tai tapaturman vuoksi
- et saa palkkatukea etkä tee sopeutettua työtä sairauden tai tapaturman perusteella. 
Et ole saanut korvausta sairauden tai tapaturman vuoksi yli 30 peräkkäiseltä päivältä hakemuksen jättämistä edeltäneiden 360 päivän aikana.
Sinulla ei tietosi mukaan ole sairautta tai vammaa eikä sinua ole kohdannut tapaturma, joka voi aiheuttaa sairauslomaa.
Sinua ei ole irtisanottu, et ole saanut irtisanomisilmoitusta etkä ole tietoinen tulevasta irtisanomisesta tai irtisanomisilmoituksesta. Tietoisuuteen samaistetaan tieto, joka on ollut yleisesti saatavilla työpaikalla/yrityksessä tai julkisuudessa, sekä se, että sinun on ollut perusteltua olettaa työttömyyden riskin olevan olemassa.

PALJONKO VAKUUTUS MAKSAA? 
Vakuutusmaksu on 0,9 % kuukauden jäljellä olevasta luottokorttivelasta. Jos jäljellä olevan luottokorttivelan määrä on esimerkiksi 2 000 euroa, vakuutusmaksu on 18 euroa kuukaudessa. Vakuutusmaksu pienenee, kun luottokorttivelka pienenee. 

MILLOIN VAKUUTUS TULEE VOIMAAN? 
Vakuutus on voimassa luottokortin myöntämispäivästä edellyttäen, että Komplett Bank on vastaanottanut täydellisen hakemuksen vakuutuksen myöntämiseksi. 

Vakuutussopimus on voimassa yhden kuukauden. Jollei kumpikaan osapuoli irtisano vakuutussopimusta, se uusiutuu BNP Paribas Cardifin ilmoittamien ehtojen mukaisesti kuukaudeksi kerrallaan. BNP Paribas Cardifilla on oikeus muuttaa vakuutusehtoja ja vakuutusmaksua vakuutusajan päättyessä kalenterivuoden vaihteessa. Muutokset ilmoitetaan sinulle kirjallisesti vähintään kuukausi etukäteen.

VAKUUTUSSUOJAN EDELLYTYSAIKA: Vakuutussuojan edellytysaika on se aika, joka vakuutuksen on oltava voimassa ennen kuin vakuutussuoja alkaa. Vakuutuksesta ei makseta korvausta, jos sairastut tai jäät työttömäksi vakuutussuojan edellytysaikana. Vakuutussuojan edellytysaikaa ei sovelleta kuolemantapaukseen.

KARENSSIAIKA: Karenssiaika on vakuutustapahtumaa välittömästi seuraava ajanjakso, jonka aikana et ole oikeutettu korvaukseen alentuneen työkyvyn, sairaalahoidon tai tahattoman työttömyyden perusteella. Olet itse velvollinen maksamaan luottokorttivelan kustannukset ajanjakson aikana. Karenssiaika ei koske vakavaa sairautta eikä kuolemantapausta

 

MITÄ VAKUUTUS KATTAA

Vakuutussuojan edellytysaika (laskettu vakuutuksen alkupäivästä) 

Karenssiaika (vakuutus-tapahtumaa välittömästi seuraava aika) 

 

 

Työttömyys

Vastentahtoinen työttömyys, 100 %

Yrittäjä ei saa vakuutuskorvausta työttömyydestä. Kuukausikorvaus voi olla enintään 500 euroa. Kuukausikorvausten lukumäärä vakuutustapahtumaa kohti on enintään 12 ja koko vakuutusajalta yhteensä enintään 36. Korvaus ei kata viivästyskorkoa tai vastaavia maksuja.

 

 

90 päivää

 

30 päivää

 

Alentunut työkyky  

Työkyky alentunut 100 %
Kuukausikorvaus voi olla enintään 500 euroa. Kuukausikorvausten lukumäärä vakuutustapahtumaa kohti on enintään 12 ja koko vakuutusajalta yhteensä enintään 36. Korvaus ei kata viivästyskorkoa tai vastaavia maksuja.

 
 

 

90 päivää

 

30 päivää

 

 

Sairaalassaolo

Koskee vain yrittäjää.
Korvaus on 5 prosenttia luottokorttivelasta. Korvaus lasketaan päiväkohtaisesti siten, että korvauksen määrä on 1/30 kuukausikorvauksesta (korkeintaan 500 euroa) enintään 30 päivältä vakuutustapahtumaa kohti ja koko vakuutusajalta yhteensä enintään 90 päivältä. Korvaus ei kata viivästyskorkoa tai vastaavia maksuja.

 

 

90 päivää

 

7 päivää

Vakava sairaus

Vakavan sairauden perusteella maksettava korvaus vastaa luottokorttivelkaa (10 000 euroon saakka). Korvaus ei kata viivästyskorkoa tai vastaavia maksuja. Lue vakuutusehtojen kohdasta 14 »Määritelmät», mitä tarkoitetaan vakavalla sairaudella.

 

 

90 päivää

0 päivää

Kuolemantapaus

Kuolemantapauksessa korvaus vastaa kuolinpäivän luottokorttivelkaa (10 000 euroon saakka). Korvaus ei kata viivästyskorkoa tai vastaavia maksuja.

 

0 päivää

0 päivää


Vakuutuskorvaus maksetaan Komplett Bankille ja vähennetään luotostasi.

 

YLEISET RAJOITUKSET
Jos arvioimme, että vakuutustapahtuma liittyy tahalliseen menettelyysi, vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan. Vakuutuksesta ei korvata vakuutustapauksia, jotka liittyvät alkoholin, huumausaineiden, unilääkkeiden tai muiden lääkkeiden väärinkäyttöön. 

Korvausta ei makseta työttömyydestä, jos 
 • olit vakuutuksen ottaessasi irtisanottu tai tietoinen tulevasta irtisanomisesta/irtisanomisilmoituksesta, konkurssista tai saneerausmenettelystä
 • sinut irtisanotaan tai sinulle annetaan irtisanomisilmoitus vakuutussuojan edellytysaikana 
 • irtisanoudut itse tai työsuhde päättyy sinun ja työnantajan välisellä sopimuksella
 • joudut työttömäksi määräaikaisen työsuhteen (esim. koeajan) päättymisen vuoksi. 

Edellytyksenä on, että olet saanut korvausta työttömyyskassasta tai Kelasta.

 

Korvausta ei makseta alentuneesta työkyvystä eikä sairaalaolosta, joka

 • ajoittuu edellytysten täyttymisaikaan
 • johtuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireesta, joka on ilmennyt ennen vakuutuksen voimaantuloa, vaikkei sitä olisi voitu diagnosoida ennen vakuutuksen voimaantuloa; korvausta ei makseta myöskään vaivoista, jotka liittyvät tällaisiin sairauksiin, tartuntoihin, vammoihin tai oireisiin
 • liittyy alkoholin, huumausaineiden, unilääkkeiden tai muiden lääkkeiden väärinkäyttöön
 • liittyy selän tai niskan alueen vaivoihin, joita ei voida osoittaa magneettiresonanssitomografialla, tietokonetomografialla, röntgenillä tai muulla vastaavalla tavalla.
 • johtuu psyykkisistä sairauksista tai oireyhtymistä tai käyttäytymishäiriöistä, esimerkiksi masennuksesta, uupumuksesta, stressiin liittyvistä vaivoista tai ahdistuneisuushäiriöstä

Edellytyksenä on, että olet saanut korvausta Kelasta.

 

Korvausta ei makseta vakavasta sairaudesta, jonka aiheuttaa

 • ihosyövät (paitsi invasiivinen pahanlaatuinen melanooma), leviämätön in situ syöpä (carcinoma in situ) tai HIV-infektion yhteydessä esiintyvät kasvaimet 
 • syövän tyyppi, joka on histologisesti luokiteltu alttiiksi (esim. trombosytemia ja polysytemia rubra vera), syöpä, joka on pahanlaatuisuuden rajoilla tai syöpätyyppi, jonka pahanlaatuisuusaste on alhainen
 • eturauhasen kasvain, jollei kasvaimen histologinen Gleason-luokitus ole yli 6 pistettä tai levinneisyys TNM-luokituksen mukaan vähintään T2N0M0
 • krooninen lymfaattinen leukemia, ellei sen ole histologisessa tutkimuksessa todettu edenneen vähintään Binet’n luokituksen A-vaiheeseen
 • ohimenevä iskeeminen kohtaus tai vertebrovaskulaarinen iskeeminen kohtaus 
 • sydän- ja verisuonitauti ilman sydäninfarktia, joka hoidetaan pallolaajennuksella
Korvausta ei makseta kuolemantapauksesta, jos
 • kuolemantapauksen syynä on itsemurha, joka tapahtuu vuoden kuluessa vakuutuksen ottamisesta
 • kuolemantapaus johtuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireesta, joka on ilmennyt ennen vakuutuksen voimaantuloa, vaikkei sitä olisi voitu diagnosoida ennen vakuutuksen voimaantuloa; korvausta ei myöskään makseta kuolemantapauksesta, joka liittyy tällaiseen sairauteen, tartuntaan, vammaan tai oireeseen
Huomaa, että nämä ovat esimerkkejä rajoitusehdoista. Rajoitusehdot on lueteltu kokonaisuudessaan vakuutusehdoissa. 

 

PERUUTUSOIKEUS JA IRTISANOMINEN
Sinulla on oikeus perua tehty vakuutussopimus 30 päivän kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut vakuutuskirjan. Jos haluat perua sopimuksen, ota yhteys Komplett Bankiin sähköpostitse osoitteeseen www.komplettbank.fi tai kirjeitse osoitteeseen Komplett Bank, PL 7640, 00002 Helsinki, taikka puhelimitse numeroon 09 424 52 288. Tällöin maksettu vakuutusmaksu palautetaan eikä vakuutuksen katsota tulleen voimaan.

Voit koska tahansa irtisanoa vakuutuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Komplett Bankille.

 

KOSKA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO PÄÄTTYY?
Vakuutus on voimassa enintään 65-vuotispäivääsi edeltävään kuukauteen saakka. Vakuutusturva päättyy työttömyyden, sairaalassaolon ja alentuneen työkyvyn osalta sinä päivänä, kun lopetat ansiotyön tekemisen, esimerkiksi kun jäät eläkkeelle. Vakuutuksen voimassaolo voi päättyä aiemmin päivänä, jolloin

 • vakuutus irtisanotaan
 • ryhmäetusopimus irtisanotaan
 • vakuutuksesta maksetaan korvaus kuolemantapauksen tai vakavan sairauden perusteella
 • luottokorttisopimus päättyy.

VANHENTUMINEN
Korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta.
Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

LISÄTIETOJA
Vakuutusta koskevissa yleisissä asioissa voit ottaa yhteyttä Komplett Bankin asiakaspalveluun soittamalla numeroon 09 424 52 288 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@komplettbank.fi.
Ilmoitetussa vahinkoasiassa ja tai vahinkojen käsittelyä koskevissa yleisissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä vahinkokäsittelijääsi tai vahinko-osastoon soittamalla numeroon 09 251 37 541 tai cardif@crawco.fi.

 

VAKUUTUKSENANTAJA JA VAKUUTUSEDUSTAJA 
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, yritystunnus 516406-0559, on vakuutuksenantaja kuolemantapaussuojan osalta. BNP Paribas Cardif Försäkring AB, yritystunnus 516406-0567, on vakuutuksenantaja muiden vakuutussuojaperusteiden osalta. Yhtiöihin viitataan tässä yhdessä nimellä BNP Paribas Cardif, ja niiden toimipaikka on Göteborgissa. Osoite: Box 24110, 400 22 GÖTEBORG, SVERIGE. Sähköposti: info@bnpparibascardif.se.

Yhtiöiden vakavaraisuus ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset (SFCR) ovat saatavilla verkkosivustolla, osoitteessa www.bnpparibascardif.se.

Vakuutuksen välittäjänä ja hallinnoijana toimii Komplett Bank ASA. 
Osoite on PL 7640, 00002 Helsinki. 
Komplett Bank ei anna henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuvia neuvoja. Vakuutus välitetään BNP Paribas Cardiffin puolesta. Komplett Bankille maksetaan korvausta edustuksesta ja asiakaspalvelusta. Korvaus koostuu kahdesta osasta, provisiosta ja vakuutuksen mahdollisesti tuottamaan voittoon perustuvasta osasta. Jos et ole tyytyväinen Komplett Bankin edustustoimintaan tai vakuutusten hallinnointiin, ota yhteyttä osoitteeseen info@bnpparibascardif.se.

MUUTOKSENHAKU 
Jos et ole tyytyväinen BNP Paribas Cardifin palveluun, voit ottaa kirjallisesti yhteyttä BNP Paribas Cardifin valituslautakuntaan (Klagomålsnämnd), jonka osoite on Box 24110, 400 22 GÖTEBORG, SVERIGE.
Jos et ole tyytyväinen vahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit saattaa korvauspäätöksen käsiteltäväksi BNP Paribas Cardifin korvaushakemuslautakunnan (Skadenämnd) käsiteltäväksi. Osoite on Box 24110, 400 22 GÖTEBORG, SVERIGE. 

 

Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa myös seuraavien tahojen käsiteltäväksi: 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI
Puhelin 09 6850 120, sähköposti: info@fine.fi
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 HELSINKI
Puhelin 029 566 5200, sähköposti: kril@oikeus.fi
www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan.

Yleinen tuomioistuin (www.oikeus.fi)
Vakuutusasia voidaan saattaa myös yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Useimmiten kanne nostetaan vasta, kun ratkaisua on haettu Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalta. 

 

VALVONTAVIRANOMAINEN JA SOVELLETTAVA LAKI
Komplett Bankin valvontaviranomainen on Norjan Finanstilsynet ja BNP Paribas Cardifin valvontaviranomainen on Ruotsin Finansinspektionen. Suomessa Komplett Bankin ja BNP Paribas Cardifin valvontaviranomainen on Finanssivalvonta. Etämyynnin tapauksessa valvontaviranomaisena toimii myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Vakuutussopimukseen ja vakuutusedustukseen sovelletaan Suomen lakia, kuten esimerkiksi vakuutussopimuslakia, lakia vakuutusedustuksesta ja kuluttajansuojalakia. Asiakasviestinnän kieli on suomi, ja tuotetiedot ovat saatavilla suomeksi. Toimivaltainen tuomioistuin on suomalainen yleinen tuomioistuin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
BNP Paribas Cardif käsittelee henkilötietojasi voidakseen arvioida vakuutushakemustasi ja hallinnoida vakuutustasi. Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet ovat mm. oikeudellisten velvollisuuksiemme täyttäminen sekä sopimusvelvollisuuksien täyttäminen. Henkilötiedoilla tarkoitamme muun muassa yksilöinti-, terveys- ja vakuutustietojasi. Voimme luovuttaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme, viranomaisille, yhteiseen vahinkorekisteriin tai muille vakuutusyhtiöille. Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on välttämätöntä velvollisuuksiemme täyttämiseksi. Tietosuoja-asetuksen nojalla sinulla on mm. oikeus vaatia tietoja sinusta keräämistämme henkilötiedoista tai pyytää niiden oikaisua tai poistamista. 
Lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä, oikeuksistasi, henkilötietovastaavasta ja tietosuojavastaavasta on osoitteessa www.bnpparibascardif.se/henkilotiedot.