Ole hyvä ja odota

Lainaturvavakuutus

Komplett Bank
Ryhmäetuvakuutuksen ennakko-ostotiedot
Yksityislainojen lainasuoja
Suomi 01.02.2017

Näissä ennakko-ostotiedoissa kerrotaan lyhyesti vakuutuksesta, jotta voisit tehdä päätöksen vakuutussopimuksesta ja arvioida vakuutustarvetta vakuutussopimuslain (543/1994) 5 §:n mukaisesti. Saat vakuutusehdot kokonaisuudessaan ottamalla yhteyttä Komplett Bankiin tai käymällä verkkosivustolla osoitteessa komplettbank.fi

Vakuutus lainallesi
Vakuutus auttaa sinua maksamaan lainasi, johon vakuutus on liitetty, jos jäät sairauslomalle, joudut työttömäksi tai kuolet.

Kattavuus

Alentunut työkyky: Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos menetät työkykysi kokonaan vakuutusaikana.
Korvausta maksetaan korkeintaan 12 kuukauden ajan vakuutustapahtumaa kohti. Suurin kuukausikorvaus on 1 446 euroa.

Työttömyys: Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos jäät kokonaan ja vastentahtoisesti työttömäksi vakuutusaikana. Korvausta maksetaan korkeintaan 12 kuukauden ajan vakuutustapahtumaa kohti. Suurin kuukausikorvaus on 1 446 euroa.

Kuolemantapaus: Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos kuolet vakuutusaikana. Vakuutus maksaa lainasi, enimmäiskorvaus on 50 000 euroa.

Korvaus
Kuukausikorvaus on joko vähimmäismääräsi tai 2 prosenttia jäljellä olevasta lainasta sen mukaan, kumpi on korkeampi. Jäljellä olevalla lainalla tarkoitetaan sitä lainan määrää, joka on jäljellä Kelan ensimmäiseksi sairauspäiväksi hyväksymää päivää edeltävänä päivänä täysin alentuneen työkyvyn tapauksessa tai työttömyyttä koskevan ennakkoilmoituksen antoa edeltävänä päivänä. Kuukausikorvaus voi olla enintään 1 446 euroa. Viivästyskorot tai vastaavat maksut eivät sisälly korvaukseen.

Vähimmäismäärä on se korko, jonka maksat kuukausittain vakuutetusta lainasta, sisältäen hallinnointimaksun, vakuutusmaksun ja mahdollisen lyhennyksen.

Maksat vakuutuksesi ja lainakustannuksesi myös sinä aikana, jolloin saat korvausta vakuutuksesta.

Korvaus maksetaan Komplett Bankille ja vähennetään lainastasi.

Alentuneen työkyvyn vuoksi maksettavan korvauksen edellytys on, että olet säännöllisesti ja jatkuvasti lääkärinhoidossa vakuutustapauksen syiden vuoksi ja että saat Kelalta täyttä korvausta alentuneen työkykysi vuoksi.

Vastentahtoiseen työttömyyteen perustavana työttömyysaikana sinun on oltava työmarkkinoiden käytettävissä. Korvausta maksetaan, jos työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle täyttä työttömyyskorvausta edellyttäen, että täytät edellytykset oikeudesta työttömyyskassan maksamaan korvaukseen.

Edellytysten täyttymisaika Edellytysten täyttymisaika on se aika, jona vakuutuksen on oltava voimassa, jotta voit olla oikeutettu korvaukseen. Vakuutus ei kata vakuutustapausta, joka sattuu edellytysten täyttymisaikana. Edellytysten täyttymisaika lasketaan vakuutuksen alkamispäivästä. Edellytysten täyttymisaika alentuneen työkyvyn osalta on 90 päivää. Kuolemantapauksella ei ole edellytysaikaa.

Karenssiaika: Karenssiaika on vakuutustapahtumaa välittömästi seuraava aika. Tänä aikana et saa korvausta vakuutuksesta. Alentuneen työkyvyn ja työttömyyden osalta karenssiaika on 30 ensimmäistä päivää vakuutustapauksesta laskettuna. Kuolemantapauksella ei ole karenssiaikaa.

Kuka voi solmia vakuutussopimuksen?

Vakuutusta tarjotaan sinulle,

 • jolla on lainaa Komplett Bankissa
 • joka olet täyttänyt 18 vuotta mutta et vielä 64 vuotta
 • joka olet kirjoilla Suomessa ja olet Kelan tai vastaavan norjalaisen, tanskalaisen tai ruotsalaisen laitoksen sairausvakuutuksen piirissä 
 • joka olet vakituisessa työssä tai yrittäjänä vähintään 18 viikkotunnin työajalla vähintään edeltäneiden 180 päivän ajan. Koeaika voidaan laskea mukaan näihin 180 päivään, jos koeajalta on siirrytty keskeytyksettä vakituiseen työsuhteeseen.

 • joka olet täysin työkykyinen siten, että

 • suoritat työtehtäväsi esteittä
 • et ole oikeutettu korvaukseen sairauden tai onnettomuuden vuoksi
 • sinulla ei ole palkkatukityötä sairauden tai onnettomuuden vuoksi eikä sopeutettua työtä.
 • joka et ole saanut korvausta sairauden tai onnettomuuden vuoksi yli 30 peräkkäiseltä päivältä hakemuksen jättämistä edeltäneiden 360 päivän aikana
 • joka et ole tietoinen sairaudesta tai vammasta, jonka johdosta sinulle voidaan määrätä sairauslomaa
 • joka et ole irtisanottuna tai saanut irtisanomisilmoitusta tai et ole tiennyt edessä olevasta irtisanomisilmoituksesta tai irtisanomisesta. Tietämiseen rinnastetaan se, että tieto on ollut yleisesti saatavilla työpaikalla/yrityksessä tai julkisuudessa tai että sinulla on ollut syytä olettaa työttömyyden riskin olevan olemassa.

Paljonko vakuutus maksaa?
Vakuutusmaksu maksetaan jälkikäteen. Vakuutusmaksu on 0,3 prosenttia jäljellä olevasta saldosta kuukauden lopussa. Jos jäljellä olevan lainasi määrä on esimerkiksi 2 000 euroa, vakuutusmaksusi on 6 euroa kuukaudessa.

Milloin vakuutus tulee voimaan? 
Vakuutus on voimassa hakemuksen lähettämistä seuraavasta päivästä lähtien edellyttäen, että vakuutus voidaan myöntää ja laina on maksettu sinulle. Sama koskee vakuutuksesi korottamista.

Vakuutussopimus on voimassa yhden kuukauden. Ellei kumpikaan osapuoli irtisano vakuutussopimusta, sitä jatketaan BNP Paribas Cardifin ilmoittamilla ehdoilla kuukausi kerrallaan.

BNP Paribas Cardifilla on oikeus muuttaa ehtoja ja vakuutusmaksua vakuutusajan lopussa.

Esimerkkejä siitä, mitä vakuutus ei korvaa 


Et saa korvausta alentuneesta työkyvystä, joka

 • ajoittuu edellytysten täyttymisaikaan
 • johtuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireesta, joka on ilmennyt ennen vakuutuksen voimaantuloa, vaikka diagnoosi olisi voitu tehdä vasta vakuutuksen voimaantulon jälkeen. Et myöskään saa korvausta vaivoista, jotka liittyvät tällaisiin sairauksiin, tartuntoihin, vammoihin tai oireisiin.
 • liittyy alkoholin, huumaavien aineiden tai unilääkkeiden tai muiden lääkeaineiden väärinkäyttöön
 • liittyy selän tai niskan alueen vaivoihin, joita ei voida osoittaa magneettiresonanssitomografialla, tietokonetomografialla, röntgenillä tai muulla vastaavalla tavalla.

  Et saa korvausta työttömyydestä, jos

 • olit vakuutuksen ottaessasi irtisanottu tai tiesit tulevasta irtisanomisesta/irtisanomisilmoituksesta, konkurssista tai uudelleenjärjestelyneuvotteluista
 • sinut irtisanotaan tai sinulle annetaan irtisanomisilmoitus edellytysten täyttymisaikana
 • joudut työttömäksi määräaikaisen työsuhteen esim. koeajan päätymisen vuoksi tai
 • irtisanoudut itse tai työsuhde päättyy sinun ja työnantajan välisestä sopimuksesta.

  Korvausta ei makseta kuolemantapauksessa, jos: 

 • se johtuu siitä, että vakuutettu tekee itsemurhan vuoden kuluessa vakuutuksen voimaantulosta tai uudelleen voimaan saattamisesta, paitsi jos on oletettava, että vakuutus on otettu ilman itsemurha-ajatusta
 • se johtuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireesta, joka on ilmennyt ennen vakuutuksen voimaantuloa, vaikka diagnoosi olisi voitu tehdä vasta vakuutuksen voimaantulon jälkeen. Korvausta ei myöskään makseta kuolemantapauksesta, joka liittyy tällaiseen sairauteen, tartuntaan, vammaan tai oireeseen.
 • se sattuu vuoden kuluessa vakuutuksen uudelleen voimaan saattamisesta ja se liittyy alkoholin, huumaavien aineiden tai unilääkkeiden tai muiden lääkeaineiden väärinkäyttöön.

Huomioi, että nämä ovat esimerkkiä vakuutuksen rajoituksista. Rajoitukset on kuvailtu kokonaisuudessaan vakuutusehdoissa.  

Koska vakuutuksen voimassaolo päättyy?
Vakuutus on voimassa enintään sen kuukauden loppuun, joka edeltää kuukautta, jonka aikana sinä täytät 65 vuotta. Vakuutuksen suoja työttömyyden ja alentuneen työkyvyn vuoksi päättyy sitä ennen, jos et enää ole työelämässä, esimerkiksi eläkkeellejäämispäivänäsi. Vakuutuksen päätymiseen liittyvät määräykset löytyvät vakuutusehdoista. Voit irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa. Irtisanomisesta on kirjallisesti ilmoitettava Komplett Bankille.

Peruutusoikeus
Jos et ole tyytyväinen hankkimaasi vakuutukseen, sinulla on oikeus perua tehty vakuutussopimus. Voit ilmoittaa Komplett Bankille 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon vakuutuksen voimaantulosta. Tällöin maksettu vakuutusmaksu palautetaan ja vakuutuksen ei katsota tulleen koskaan voimaan.

Henkilötietojen käsittely
Me, BNP Paribas Cardif, käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme arvioida vakuutushakemustasi ja hallinnoida vakuutustasi. Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet ovat mm. oikeudellisten velvollisuuksiemme täyttäminen sekä sopimusvelvollisuuksien täyttäminen. Henkilötiedoilla tarkoitamme muun muassa yksilöinti-, terveys- ja vakuutustietojasi. Voimme luovuttaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme, viranomaisille, yhteiseen vahinkorekisteriin tai muille vakuutusyhtiöille. Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on välttämätöntä velvollisuuksiemme täyttämiseksi. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinulla on mm. oikeus vaatia tietoja meillä olevista henkilötiedoistasi tai pyytää niiden oikaisua tai poistamista. 

Lisätietoa siitä kuinka BNP Paribas Cardif käsittelee henkilötietojasi, oikeuksistasi, sekä tietoa henkilötietovastaavasta ja tietosuojavastaavasta löydät osoitteesta www.bnpparibascardif.se/henkilotiedot

Lue lisää henkilötiedoista ja tietosuojakäytännöstä tästä


Valvontaviranomainen ja laki
Komplett Bankin ja BNP Paribas Cardifin valvontaviranomainen on Finanssivalvonta. Etäsopimuksen ollessa kyseessä myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto on valvontaviranomainen. Vakuutussopimukseen ja vakuutusten välittämiseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevia säädöksiä esimerkiksi vakuutussopimuslakia, lakia vakuutusedustuksesta ja kuluttajansuojalakia. Kaikki asiakasviestintä tapahtuu suomeksi. Vakuutusten ehdot ja niitä koskevat tiedot ovat saatavilla suomeksi. Toimivaltainen tuomioistuin on suomalainen yleinen oikeus.

Muutoksen haku

BNP Paribas Cardifin Valituslautakunta
Jos et ole tyytyväinen BNP Paribas Cardifin palveluun, voit ottaa kirjallisesti yhteyttä BNP Paribas Cardifin Valituslautakuntaan, jonka osoite on Box 24110, 400 22 GÖTEBORG, RUOTSI.

BNP Paribas Cardifin Korvaushakemuslautakunta
Jos et ole tyytyväinen vahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit saattaa korvauspäätöksen käsiteltäväksi BNP Paribas Cardifin Korvaushakemuslautakunnan käsiteltäväksi. Osoite on Box 24110, 400 22 GÖTEBORG, RUOTSI.

Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa myös seuraavien tahojen ratkaistavaksi:

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)
Porkkalankatu 1,
00180 HELSINKI
Puhelin: 09 6850 120, Sähköposti: info@fine.fi
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306,
00531 HELSINKI
Puhelin: 029 566 5200, Sähköposti: rel="noopener noreferrer" kril@oikeus.fi
www.kuluttajariita.fi 

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, sinun tulee olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan.

Yleinen rel="noopener noreferrer" oikeus (www.oikeus.fi)
Vakuutusasia voidaan saattaa myös yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Useimmiten kanne nostetaan vasta kun ratkaisua on haettu Vakuutusneuvonnalta.

Ryhmäetusopimus
Vakuutusta koskeva ryhmäetusopimus sekä vakuutussopimus on solmittu BNP Paribas Cardifin ja Komplett Bankin välillä.

Vakuutuksenantajat
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, yritystunnus 516406-0559, on vakuutuksenantaja kuolemantapaussuojan osalta. BNP Paribas Cardif Försäkring AB, yritystunnus 516406-0567, on vakuutuksenantaja muille vakuutuksen turville. Yhtiöitä kutsutaan yhdessä nimellä BNP Paribas Cardif, ja niiden istuin on Göteborg, Ruotsi. Osoite: Box 24110, 400 22 GÖTEBORG, RUOTSI Sähköposti: cardif@crawco.fi

Vakuutusedustus ja asiakaspalvelu
Vakuutuksen välittäjänä ja hallinnoijana toimii Komplett Bank. Osoite on  Komplett Bank ASA, pb 448, 1327 Lysaker, Norja. Komplett Bankille maksetaan korvausta edustuksestaan ja asiakaspalvelustaan. Korvaus on 40 prosenttia vakuutusmaksusta.

Jos sinulla on kysyttävää
Vakuutusta koskevissa yleisissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä 09-424 52 288 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@komplettbank.fi. Ilmoitetussa vahinkoasiassa ja tai vahinkojen käsittelyä koskevissa yleisissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä vahinkokäsittelijääsi tai vahinko-osastoon soittamalla numeroon 09-251 37 541.